Bli medlem
Min side

ABC om ADHD

Målgruppe: skoleledere, pedagoger og assistenter i grunnskolen

LITT OM KURSET:
• Hvordan kan du som lærer tilrettelegge best mulig for elever med ADHD?
• Hvordan kan du som assistent motivere til læring, slik at skoledagen blir best mulig?

«ABC om ADHD» vil gi deg som jobber i skolen, praktiske tips og løsninger i en
utfordrende hverdag.

Kurset setter skolen i stand til å gi elever med ADHD god og tilpasset undervisning. Det er 100 prosent nettbasert, men er praktisk rettet og blir din egen verktøykasse. Faglig innhold er utarbeidet av ADHD Norge sammen med Statped Sørøst. Norsk nettskole er ansvarlig for den pedagogiske plattformen og den tekniske biten i kurset. Kurset består av 12 leksjoner fra kursstart til mars. Det inneholder lærestoff. drøftinger og konkret
jobbing mot egen skole. Alle kursdeltakerne får sin egen veileder. Alle som fullfører
kurset, får kursbevis etter endt kurs. Kurset følger skoleruta med kursstart høsten 2018.
Pris: 3500 kroner.

KURSETS LEKSJONER:
Kom i gang: Arbeidsmåter og navigasjon
Leksjon 1: Hva er ADHD?
Leksjon 2: Veien til utredning
Leksjon 3: Samarbeid og grensesetting
Leksjon 4: Generelle tiltak
Leksjon 5: Strategier for læring
Leksjon 6: Sosial kompetanse
Leksjon 7: ADHD og tilleggsvansker
Leksjon 8: Tiltak
Leksjon 9: Minoritetsspråklige og ADHD
Leksjon 10: Hjelpeprogram og læremidler
Leksjon 11: Pedagogiske tips
Leksjon 12: Oppsummering og avsluttende oppgave

Har du spørsmål?
Kontakt fagsjef Nina Holmen i ADHD Norge, nina@adhdnorge.no
tlf. 992 46 420

 

 

Last ned informasjon om kurset her