Bli medlem

ADHD og Informasjonsjungelen

Har du tid og lyst til å svare på en spørreundersøkelse om ADHD og informasjon?

Her finner du spørreundersøkelsen

Mariann Ekkeren Væring skal skrive en bacheloroppgave om personer som håndterer utfordringer med ADHD; hva slags informasjon man søker etter, hvor man finner informasjonen, hvilke internettkilder man bruker, og hvordan informasjonen man finner vurderes.

Spørreskjemaet er beregnet kun på personer over 18 år som selv har ADHD, eller som er i nær relasjon til noen med ADHD.

Undersøkelsen er konfidensiell.

Deltakelse er frivillig og du kan når som helst trekke deg underveis, uten begrunnelse.

Skjemaet er åpent for besvarelse i tiden 1. mars 2018 til 25. mars 2018.

Om du har noen spørsmål kan Mariann Ekkeren Væring kontaktes på s956202@stud.hioa.