Bli medlem
Min side

Fagkonferansen 2018: Voksne og ADHD

Voksne og ADHD
ADHD Norges fagkonferanse
Bergen, 19. november 2018

Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen

Påmelding: https://www.medlemsadmin.net/web/adhdnorge/enrolment?eoId=1280

Voksne er gruppen som øker mest blant de som får diagnosen ADHD.
I vår nasjonale fagkonferansen ønsker ADHD Norge å løfte fram temaer knyttet til å leve i hverdagen med en ADHD-diagnose som voksen:

  • Hvordan utreder og behandler man ADHD?
  • Hva er det ved ADHD som gjør at man lett blir avhengig av ulike former for stimuli?
  • Hvordan kan man jobbe med dette?
  • Hvordan få et samliv til å fungere på best mulig måte når den ene eller begge i et par har en ADHD-diagnose?
  • Hvilke mestringsstrategier kan man benytte seg av?

Mange med ADHD har vansker med selvregulering og motivasjon og en sen diagnose kan føre til flere tilleggsutfordringer som for eksempel avhengighet som rus, shopping, samlemani eller spillavhengighet.

Fagkonferansen er rettet både mot voksne med ADHD, deres nærmeste, og fagpersoner i hjelpeapparatet som trenger mer kunnskap og innsikt om hvordan livet med en ADHD-diagnose kan møtes – og bedres.

Program:

9:00 – 9:15 Åpning

9:15-10:00 Effektiv utredning og praktisk medikamentell behandling av ADHD
Psykiater Espen Anker

10:00 – 10:15 Pause

10:15 – 11:00 ADHD og avhengighet
Psykologspesialist Eva Karin Løvaas

11:00 – 11:15 Pause

11:15 – 12:00 ADHD og avhengighet forts.
Psykologspesialist Eva Karin Løvaas

12:00 – 13:00 Pause

13:00 – 14:00 Trenger vi egne samlivskurs for par hvor en eller begge har ADHD?
Spesialist i klinisk psykologi Anne Marie Fosse Teigen

14:15 -14:30 Pause

14:30 – 15:15 Fordeler og fordeler ved ADHD
ADHD-coach Thomas Idem

 

Priser:

1 800,- for fagpersoner/ikke-medlemmer
900,- for medlemmer

Lunsj er inkludert i prisen

Påmeldingen er bindende. Meld deg på konferansen her:

Påmelding: https://www.medlemsadmin.net/web/adhdnorge/enrolment?eoId=1280