Bli medlem

Til landsmøtet i ADHD Norge skal det velges nytt landsstyre

Vi vet at det finnes mange med verdifull kompetanse blant våre medlemmer og ønsker tips om mulige kandidater. Vi trenger personer som brenner for arbeidet i ADHD Norge, og som deler organisasjonens verdigrunnlag.

 

Vi ser etter noen med gode samarbeidsevner og allsidig erfaring. Tidligere styrearbeid eller ledelse vil være en fordel, både for å lede eller å delta i styre og utvalg. Det er fint med spredning i alder og geografi. Vi ønsker oss innspill til kandidater av begge kjønn fra hele Norge – fra øst, vest, sør og nord.

 

Det skal også velges ny kontrollkomité og ny valgkomité, så send gjerne inn forslag til kandidater i disse komiteene også. Når dere foreslår kandidater, er det viktig at dere sender med CV til den det gjelder.

 

Alle tips og forslag ønskes sendt til: valgadhdnorge@gmail.com

 

Hilsen

valgkomiteen