Bli medlem

Informasjon fra valgkomiteen i ADHD Norge – Landsmøte 2018

Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet og deres kanskje viktigste oppgave er å velge
medlemmer til Landsstyret som skal lede organisasjonen de 2 neste årene. For å hjelpe landsmøtet
med dette velges det en valgkomite etter vedtektene til organisasjonen

«Valgkomite på minst tre medlemmer og ett varamedlem, etter forslag fra styret.»

Den sittende valgkomiteen består av Leder Sølvi Lund-Vang, Kristian Mandahl, Tove Risbøl Hansen og
varamedlem Einar Belck-Olsen.

Valgkomiteen har nå startet sitt arbeid frem mot landsmøtet og ønsker tips om mulige kandidater. Vi
vet at det finnes mange med verdifull kompetanse blant våre medlemmer. Vi ser etter noen med
gode samarbeidsevner og allsidig erfaring. Tidligere styrearbeid eller ledelse vil være en fordel, både
for å lede eller å delta i styre og utvalg. Det er fint med spredning i alder og geografi. Vi ønsker oss
innspill til kandidater av begge kjønn fra hele Norge – fra øst, vest, sør og nord.

Alle tips og forslag ønskes sendt til: Valgkomiteen

Mvh Valgkomiteen