Bli medlem
Min side

Jubileumskonferanse

I anledning ADHD Norges 40-årsjubileum holder vi konferansen «Da, nå og fremover».

I anledning ADHD Norges 40-årsjubileum arrangerer vi en fagkonferanse med tema «Da, nå og fremover». Fokuset vil være hva status er i dag og vi løfter blikket fremover. Konferansen vil være av interesse for alle som arbeider med ADHD og som lever med diagnosen.

Når: 18. oktober 2019
Hvor:  Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo
Pris: 995 for medlemmer av ADHD Norge og 1 800 for ikke-medlemmer

Meld deg på konferansen her

Meld deg på jubileumsmiddag her

Program

08.00  Registrering og kaffe

09.00 Åpning av Statsminister Erna Solberg og Helseminister Bent Høie

09.20 ADHD i et samfunnsperspektiv
Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet

10.00 Pause

10.15 Tidlig ADHD – alltid ADHD? Forskning på ADHD i Mor og Barn- undersøkelsen
Heidi Aase, avdelingsdirektør og prosjektleder for FHI

11.00 Pause

11.15 Jenter med ADHD. Hvor langt har vi kommet?
Svenny Kopp, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og forsker på Gillbergcentrum, Göteborgs Universitet

12.00 Lunsj

13.00 ADHD gjennom livsløpet- perspektiver fra klinikk og forskning på voksne
Anne Halmøy, overlege og forsker i Helse Bergen

13.45 Pause

14.00 Hvordan kan vi bruke vår kunnskap i dag til å skape en bedre hverdag i fremtiden for de som har ADHD?
Pål Zeiner, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og førsteamanuensis ved Oslo universitetssykehus

14.45 Avslutning ved styreleder i ADHD Norge Arthur Mandahl

Meld deg på konferansen her

Last ned PDF av programmet

Last ned PDF av foredragsholderne

 

Foredragsholdere

 

 

 

Camilla Stoltenberg ble direktør i Folkehelseinstituttet i 2012 og er i tillegg professor II ved Universitetet i Bergen. Hun er lege og forsker med doktorgrad i epidemiologi og har vært leder i Folkehelseinstituttet siden 2001, blant annet med ansvar for utvikling av nasjonale helseregistre, biobanker, Den norske mor og barnundersøkelsen (MoBa) og andre helseundersøkelser. I 2001 var hun en av initiativtakerne til å etablere psykisk helse i Folkehelseinstituttet. Siden 2000 har hun arbeidet med forskning om utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser, spesielt hos barn. Hun har flere verv, blant annet som leder av HelseOmsorg21-rådet, medlem av Nasjonalt e-helsestyre, medlem av rådgivningsgrupper for det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet og EAT, og styret i den internasjonale organisasjonen av folkehelseinstitutter. Stoltenberg har leder et ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner som leverte en NOU i februar 2019. Hun er fast skribent i Morgenbladet.

 

 

 

Heidi Aase er psykolog og avdelingsdirektør for avdeling Barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet. Forskningen ved avdelingen er rettet mot risiko- og beskyttelsesfaktorer for barns helse og utvikling, og har et utviklings- og livsløpsperspektiv med fokus på hvordan barn og unge og omgivelsene deres gjensidig påvirker hverandre over tid. Forskningsprosjektene omfatter temaer som familie, kvalitet i barnehage og skole, språkutvikling, ADHD og autisme, psykisk helse og livskvalitet for barn og unge generelt og for de med særlige utfordringer, som medfødt sårbarhet eller flukt- og traumebakgrunn. Aase har lang erfaring med forskning om barn og unge med ADHD og leder flere pågående prosjekter om risikofaktorer for og utvikling av ADHD ved Folkehelseinstituttet.

 

 

 

 

Svenny Kopp er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Siden 90-tallet har hun arbeidet som overlege på BUP og på avdeling for barnenevropsykiatri (BNK) ved Dronning Silvias barne- og ungdomssykehus. Svenny Kopps forskningsområde er jenter med nevropsykiatriske vansker. I 1999-2001 var Kopp prosjektleder for Jenteprosjektet – en omfattende klinisk undersøkelse av jenter med ADHD, autismespekterforstyrrelse og Tourette syndrom. Kopp disputerte i 2010 med emnet Girls with Social and/or Attention Impairments. I 2015 ble det startet en oppfølgingsstudie av Jenteprosjektet, hvor man intervjuet 100 kvinner og 60 kontroller, prosjektet pågår fortsatt. Svenny Kopp er nå tilknyttet som forsker på Gillbergcentrum på Göteborgs Universitet.
 

 

Anne Halmøy er overlege og forsker ved Kronstad DPS/Haukeland Universitetssykehus i Bergen, hvor hun bla. innehar en ressurs-funksjon for utredning og behandling for voksne med ADHD i Helse-Bergen. Anne Halmøy disputerte i 2011 med avhandlingen ‘Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in adults: Clinical characteristics and pre- and perinatal risk factors’. Hun har siden 2004 vært tilknyttet et omfattende og fortsatt pågående forskningsprosjekt om ADHD ved Universitetet i Bergen (fra 2011-2018 del av KG Jebsen senter for nevropsykiatriske lidelser ved UiB). Halmøy har de siste årene ledet en multisenter-studie på gruppebehandling for voksne med ADHD. I 2018 fikk hun midler til forskningsprosjektet ‘Ferdighetstrening for voksne med ADHD: en sammenlikningsstudie av to ulike gruppebaserte behandlinger’.

 

  Pål Zeiner er overlege ved Oslo universitetssykehus HF og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Han tok doktorgrad i 1999 på diagnostikk og behandling av ADHD og er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Zeiner har arbeidet med klinikk, forskning og undervisning på ADHD fra 1979. Han har også bidratt i arbeidet med retningslinjer for diagnostikk og behandling av ADHD. pål Zeiner har vært medlem i Fagrådet i ADHD Norge i mange år.