Bli medlem
Min side

Høring om endringer i fordelingen av Norsk Tippings overskudd til organisasjoner

Kulturdepartementet foreslår endringer i fordelingen av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner, hvor det foreslås innført en minstegrense på 20 millioner i driftskostnader for å være søknadsberettiget. ADHD Norge støtter ikke dette forslaget, da denne ordningen vil favorisere alle de store, etablerte organisasjonene uten at formålet ved ordningen nødvendigvis ivaretas på en god og hensiktsmessig måte.

Les høringen her