Bli medlem

Kurs: ADHD, autisme og kroppen

6. april 2018 arrangerer Norges idrettshøgskole dagskurset «ADHD, autisme og kroppen. Utfordringer og potensiale i utdanning?» Kurset retter seg mot lærere som underviser i grunnskole og videregående skole og assistenter i skole og SFO. Det retter seg også mot personer med ADHD og/eller autisme selv og deres familie og venner.

 

Søknadsfrist
Kursdato 6. april og påmeldingfrist 3. april

Program og påmelding finner du her