Bli medlem
Min side

Kurs for barn og unge med diabetes og ADHD på Frambu 8. – 12. april 2019.

Dette er et gratis kurs for barn og unge, der alder 8 til 16 år vil bli prioritert.  Reiseutgifter dekkes etter Pasientreiseforskriften, se www.pasientreiser.no for mer informasjon.

Temaer på kurset

  • Å leve med ADHD og diabetes.
  • Behandling
  • Råd og informasjon om støtteordninger og rettigheter
  • Tilrettelegging hjemme, på skole og i utdanning
  • Fritid, familie og venner

Kurset arrangeres av NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier ved Oslo universitetssykehus i samarbeid med Barnediabetesregistret.

Påmelding: Skriv ut søknadsskjema og bekreftelse, fyll ut og send inn med poststempel senest fredag 1. februar.  Informasjon om kurset er også lagt ut på www.nevsom.no

Last ned søknadsskjema her

Tapt arbeidsinntekt for foresatte vil kunne dekkes av NAV ved søknad om opplæringspenger etter gjeldende regler. Mens foresatte deltar på foredrag på dagen vil barna få et opplegg på skolen i tiden mellom kl. 09.00 og kl. 15.00. Før kl. 09.00 og etter kl.15.00 har de foresatte ansvaret for barna. Det vil bli lagt opp til et aktivitetstilbud på ettermiddagen, blant annet med turer i området og aktiviteter i bassenget.

Les mer om kurset her