Bli medlem
Min side

Prosjekter med støtte fra ExtraStiftelsen og LNU

ADHD Norge har fått midler til gjennom ExtraStiftelsen og LNU kultur til flere prosjekter.

Det første prosjektet heter «Med universet i kofferten». Og er flere animasjonsfilmer som viser symptomene på ADHD, slik at barn med diagnosen kan forstå utfordringene sine bedre. Filmene skal vise kjernesymptomene på ADHD, hovedutfordringer, hvordan det vises utad og hvordan det kjennes for den enkelte innvendig. I siste film møtes alle karakterene i ADHD Norge hvor de finner fellesskap og finner sine styrker. Med oss har vi fått Mads Johan Øgaard som står for animasjonen.

Sult – Institutt for spiseforstyrrelser er et ettårig prosjekt. Målet er å identifisere og kartlegge uutforskede problemstillinger ved forskning på ADHD og spiseforstyrrelser. Vi ønsker å kunne utvikle gode forebyggende tiltak for unge med ADHD som er i risikosonen for å utvikle spiseforstyrrelser. For å få en fullstendig oversikt over eksisterende kunnskap om ADHD og spiseforstyrrelser vil vi benytte oss av Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttets tilbud om gratis research-bistand til frivillige og ideelle organisasjoner.

I prosjektet «The ADHD Coaching approach – train me» har vi fått med oss prosjektleder Marie Eneback. Med en løsningsfokusert og styrkebasert metode som denne vi tilbyr, gis det støtte til å finne individuelle strategier for mestring og økt kunnskap om seg selv, sin diagnose og sine muligheter. Med dette prosjektet vil vi gi økt mestring i hverdagslivet for personer med ADHD og økt sjanse på arbeidsmarkedet, i studier og i sosial deltagelse.

Vi har også fått midler fra LNU til «Fengslende gitarkurs» som er et musikkurs for unge mellom 15-16. Med «et fengslende gitarkurs» ønsker vi å gi ungdommer med ADHD en arena der de kan møte andre i samme situasjon, lære seg gitarteknikker og øve på fokusering og samspill, styrke mestringsfølelse og selvtillit. Mange med ADHD går fort lei, mister fokus og konsentrasjon dersom man må gjøre ensformige oppgaver og sitte stille for lenge av gangen. Konsentrasjons og ferdighetstrening med gitar er et unikt verktøy, da det både består i aktiv ferdighetstrening, lytteøvelser, gjenskape det man ser/lærer og samspille med de andre i gruppen.