Bli medlem

Nå kan du søke forskningsmidler gjennom ExtraStiftelsen for 2018

ExtraStiftelsens retningslinjer for forskningssøknader  finner du her: Retningslinjer

ADHD Norges frister:

  • Intern frist i ADHD Norge er satt til 1.mai. Søknaden på e-post til nina@adhdnorge.no
  • Tilbakemelding til søker innen 15.mai  
  • Frist for å legge søknaden inn i ExtraWeb er satt til 21.mai