Bli medlem

Søk prosjektmidler fra Extrastiftelsen gjennom ADHD Norge

Har du en god idé?

Hvert år deler Extrastiftelsen ut over 200 millioner kroner til helse- og forskningsprosjekter.

Hvis prosjektet ditt handler om ADHD kan du søke via oss. Vi veileder og bistår deg i søknadsprosessen.

Slik søker du midler: https://www.extrastiftelsen.no/sok/

Ta kontakt med ADHD Norge på post@adhdnorge.no eller kontakt Britt Kollstrøm britt@adhdnorge.no
tlf. 950 33 031

 

Frist for å søke helseprosjektmidler er 01. mars 2017.