Bli medlem

Spørreundersøkelse om grunnstønadsordningen

 

ADHD Norge har blitt kontaktet av Rambøll Management Consulting og Proba Samfunnsanalyse. De ønsker å høre fra våre medlemmer om hva de mener om grunnstønadsordningen.

Rambøll Management Consulting og Proba Samfunnsanalyse gjennomfører på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet en gjennomgang av grunnstønadsordningen. De ønsker å høre fra våre medlemmer.

Den sentrale problemstillingen i prosjektet er å analysere og vurdere grunnstønadens innretting og resultatoppnåelse, med vekt på om dagens ordning er tilstrekkelig treffsikker og fleksibel i forhold til å fange opp de som har de største ekstrautgiftene.

– Vi ønsker at du som mottar grunnstønad tar deg tid til å besvare undersøkelsen. Formålet med spørreundersøkelsen vil være å kartlegge hvor fornøyd du er med ordningen, sier Marita Grøtter Raaholdt i Rambøll Management Consulting i en pressemelding.

Du besvarer undersøkelsen ved å trykke på linken under.

Dersom du har spørsmål til undersøkelsen kan du ta kontakt med Kristian Roksvaag i Rambøll Management Consulting, tlf 41 44 27 71 eller epost krro@ramboll.com. Svarfrist for undersøkelsen er 15.november.

Trykk på lenken under for å svare på undersøkelsen:

https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=LTV2N97G1NCK