Bli medlem
Min side

Train me

Kursplakat

Kurset Train me er basert på Coach me som ble arrangert av ADHD Norge i 2014-2016. Coach me
er et psykoedukativt kurs hvor voksne med ADHD lærer om diagnosen, det å leve med og mestre
hverdagslivets utfordringer på en bedre måte. Nå ønsker vi å utdanne flere kursledere som kan
benytte de samme metodene og har laget en kursmanual som man vil få opplæring i. Målet vil
være at flere voksne med ADHD, uavhengig av bosted, skal få tilbud om kurset Coach me. Train me
er støttet med midler fra ExtraStiftelsen.

Du er gjerne pedagog, lærer, privat kliniker, psykolog, coach eller annet med hyppig kontakt med
voksne som har ADHD og har gode kunnskaper om ADHD. Det er også viktig at du kan norsk og
engelsk.

Kurset vil være i gruppe med 5-7 andre. Det er satt av 4 helgesamlinger med 60 timer undervisning
med lærer og ca. 140 timer selvstudie spredd over 6 måneder. Etter dette vil deltagerne få
mentorsamtaler og veiledning av kursleder når det holdes kurs i egen kommune.
Kan dette interessere deg? Send en e-post til post@adhdnorge.no Merk e-posten med emnet
«Interesse Train me kurs» og skriv navn, adresse, e-post og telefonnummer, innen 12. oktober 2018.
Deretter vil vi sende deg et søknadsskjema som skal fylles ut.

Kursleder Marie Enback er ADHD Coach med 10 års erfaring med ADHD Coaching i gruppe og
individuelt i Sverige og Norge. Hun produserer studiemateriell, holder kurs og foredrag i Europa og
er en populær foredragsholder. Se www.adhdcoaching.se.

Kurs for 2019 arrangeres i Oslo
26.-27. januar, 15.-17. februar, 16.-17. mars og 5.-7. april.
Reise og overnatting dekkes av prosjektmidler. Egenandel kr 3000.

ExtraStiftelesen: Train me