Bli medlem

Verdensdagen for psykisk helse på Nationaltheatret

Velkommen til markering av Verdensdagen for psykisk helse på Nationaltheatret 10. oktober 2017.

Arrangementet er gratis, med et begrenset antall plasser.

 

Link til påmelding finner du her: http://www.verdensdagen.no/aktuelt/markering-av-verdensdagen-paa-nationaltheatret2