Bli medlem

Vi søker daglig leder til regionalt brukerstyrt senter

Søk her

ADHD Norge og BAR ± Barn av rusmisbrukere er to frivillige organisasjoner som sammen har tatt initiativ til å starte opp et regionalt brukerstyrt senter i helseregion Vest. Senteret skal arbeide for økt brukermedvirkning og mestring blant brukere og pårørende innenfor rus og psykisk helse-feltet og vil bli lokalisert i Sandnes, Rogaland.
Senteret skal drives med grunnfinansiering fra Helsedirektoratet mens ytterligere støtte må søkes gjennom lokale samarbeidspartnere og prosjekter.
Dette blir det sjette brukerstyrte senteret i Norge, sammen med Sagatun (Øst), Bikuben (Nord), Vårres og KBT (Midt) og Rom Agder (Vest).

Vil du være med og bygge opp et helt nytt tilbud for brukere (og pårørende) i helseregion Vest? Er du vår nye Daglige leder?

En viktig del av arbeidet til den daglige lederen vil i den første fasen være å bygge opp senteret fra grunnen av. Nettverksbygging, lokal finansiering og forankring, strategiplaner, og politisk /helsepolitisk oppslutning er viktige arbeidsoppgaver. Det vil i tillegg være en rekke administrative oppgaver som daglig leder må effektuere selv i oppstartsfasen.

Det legges opp til at daglig leder i løpet av 2018 skal ansette flere medarbeidere og stillingen innebærer således personalansvar.

Stillingen er operativ og rapporterer til styret i det brukerstyrte senteret. Det åpnes opp for at andre organisasjoner innen rus og psykisk helse-feltet kan søke seg inn i senteret. Det er viktig at daglig leder er en inkluderende person. Det brukerstyrte senteret er en diagnoseuavhengig stiftelse.

Daglig leder vil ha arbeidsoppgaver som:

 • Rapportere til styret på økonomi og framdrift.
 • Personalledelse og økonomistyring.
 • Nettverksbygging og markedsføring av senteret.
 • Bidra til at det brukerstyrte senteret skal være bindeledd
  mellom brukerne og det offentlige hjelpeapparatet.
 • Bidra til lokal og regional utvikling innenfor psykisk helse- og
  rusfeltet.
 • Bygge opp et systematisk kurstilbud.
 • Utvikle senterets tilbud og nedslagsområder sammen med
  styret og de frivillige.
 • Finansiering av senterets drift. Dette innebærer fremskaffing
  av midler både fra offentlige og private aktører.
 • Rekruttere, håndtere og følge opp frivillige.
 • Tett samarbeid med de andre brukerstyrte sentrene.

 

Krav til søker:

 • God kunnskap og forståelse av arbeid i frivillig og offentlig
  sektor.
 • God kunnskap og forståelse av arbeid i rus- og psykiatrifeltet.
 • Evnen til både å tenke strategisk og operativt.
 • Ledererfaring og erfaring med personalansvar.
 • Erfaring med prosjektledelse.
 • Erfaring fra kurs- og arrangementsplanlegging og
  gjennomføring.
 • Evne til å jobbe selvstendig og god til å samarbeide.
 • Strukturert og ryddig.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Gode
  språkkunnskaper for øvrig.