Bli medlem

brosjyrer

Brosjyrene kan printes ut eller bestilles  hos oss. Brosjyrer og høyoppløselige trykkfiler får du ved å kontakte post@adhdnorge.no

ADHD Norge er en landsdekkende, frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende. Her kan du lese mer om oss.
Faktabasert brosjyre om det å ha ADHD som voksen
Ca. 25–30 % av de som har ADHD, har store oppmerksomhetsvansker uten å være påfallende hyperaktive eller impulsive. Da brukes diagnosen ADHD uoppmerksom type, det som tidligere ble kalt ADD.
  ADHD kan deles inn i tre undergrupper:

  • ADHD hovedsakelig hyperaktiv/impulsiv type
  • ADHD kombinert type, dvs. uoppmerksom, impulsiv og hyperaktiv
  • ADHD hovedsakelig uoppmerksom type (tidl. ADD)

Her kan du lese mer om disse

     . Ca. 3 til 5 prosent av barn og unge under 18 år får en ADHD-diagnose. Barnet kan ha symptomer på ADHD allerede i barnehagen, men de fleste får diagnosen i skolealder.
 http://adhdnorge.no/content/uploads/2017/01/46053-adhd-bok_lr.pdf En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser.
En guide til å gjøre barnehageansatte mer bevisst på ulik atferd og gjenkjenne ADHD-symptomer tidlig. Guiden behandler rutiner, struktur og gode, organiserte rammer for barnehagesituasjoner.

Barnehageguiden kan også bestilles hos SubjectAid.no (Kan bestilles av  alle som arbeider i førskole og grunnskole. )

  Tilrettelegging for elever med ADHD i skolen. En guide til lærere i grunnskolen.

Lærerguiden kan også bestilles hos SubjectAid.no (Kan bestilles av  alle som arbeider i førskole og grunnskole. )

  Dette informasjonsheftet er ment å gi et innblikk i hvordan ADHD-symptomer og relaterte vansker kan arte seg hos kvinner, samt hvilke følger ADHD kan ha for fungering i skole, jobb og hverdagsliv.