Bli medlem
Min side

Utredning av ADHD

Johner Bildbyra AB +46 8 644 83 30 info@johner.se sales@johner.se
TESTER: For å utrede om barnet ditt har ADHD, så er det mye kartlegging som skal til. Foto: Johan Willner/Johner Bildbyra AB

Lurer du på barnet ditt har ADHD?

I noen tilfeller oppdages de første symptomene på ADHD allerede i barnehagen, mens hos andre i tidlig skolealder.

Hvis du mistenker at barnet ditt har ADHD, så bør du snakke med barnehageansatte eller skolens lærere. Hyperaktivitet er nok lettere å oppdage enn for eksempel konsentrasjonsvansker. Etter hvert kan det være at det er lurt å ta samtaler med skolens helsesøster eller PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) i kommunen. Barnets fastlege kan også mistenke symptomer på ADHD, og kan igjen henvise videre til spesialisthelsetjenesten som tar videre utredning, som oftest er dette BUP (barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk).

Henviser til spesialisthelsetjenesten

Det er ingen enkelt test som skal til for å avdekke ADHD, og ofte er utredningsprosessen tidkrevende. Før fastlegen kan henvise til spesialisttjenesten, bør vedkommende:

  • sjekke barnets syn og hørsel
  • danne seg et helhetsbilde av barnets utviklingshistorie, skolegang, fritidsinteresser etc.
  • vurdere tidligere somatiske og psykiske symptomer
  • vurdere eventuelle utviklingsforstyrrelser
  • vurdere psykososiale belastninger
  • se etter ADHD-symptomer, omfang og hvordan dette eventuelt innvirker på barnets funksjon i hverdagen.
  • kartlegge eventuelle lærervansker

Gjennomfører mange tester

Når en fastlege henviser videre til spesialisttjenesten, så kan de foreta en rekke tester på barnet/ungdommen. Testene skal kartlegge barnets adferd, samt styrker og svakheter. Når både en rekke samtaler og tester er gjennomført kan man sette en eventuell ADHD-diagnose. Når en diagnose er satt, starter arbeidet videre. Ofte lages det en behandlingsplan for barnet, og i noen tilfeller er det nødvendig å starte opp med medisinering. I prosessen videre kan det være hensiktsmessig å ha hyppige samtaler med spesialisthelsetjenesten, de foresatte, fastlegen og skolen/barnehagen.