Bli medlem

ADHD- tips til lærere

Fagsjef Nina Holmen i ADHD Norge har selv bakgrunn som lærer. Her gir hun noen råd til lærere som har elever med ADHD.

− Det er viktig at de vet noe om hvor vanskelig det er for en elev med ADHD å regulere seg selv. Det å sette seg mål, arbeide selvstendig, motivere seg selv fremover er noen av hovedutfordringene for disse elevene, og dette trenger de hjelp til. Oppfattelse av «tid» kan være utfordrende for mange – «tiden er nå» – de lever i nuet, slik at det å planlegge langt frem i tid, er vanskelig, sier Nina Holmen, fagsjef i ADHD Norge.

 

Sosiale koder

Hun forteller også at elever med ADHD kan ha vanskelig å forstå de sosiale kodene med jevnaldrende.

− Det å avlære elever uhensiktsmessig atferd krever tid, men dette er skolens viktigste oppgave. Det å ha en tilhørighet i gruppa, ha venner å være sammen med, vil styrke selvfølelsen og egenverdet til disse elevene – skolen må hjelpe til med teknikker slik at elevene lykkes videre i livet, sier hun.

Her er hennes råd til lærere som har elever med ADHD:

  • Vær en tydelig og trygg voksen, du bestemmer.
  • Vær raus, se og prøv å forstå eleven.
  • Sett grenser, men ha alltid en plan B.
  • Vinner du disse elevenes tillit – har du noen som vil huske deg resten av livet!