Bli medlem

Faglig påfyll for lærere

Nettkurset «ABC om ADHD» er rettet mot lærere og assistenter som jobber med barn og unge med ADHD. Nå har vi ledige plasser på høstens kurs.

ADHD kjennetegnes ved konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. Undersøkelser viser at det i snitt er over én i hver skoleklasse som har ADHD.

ADHD Norge har i samarbeid med Statped Sørøst utarbeidet nettkurset «ABC om ADHD». Dette er et nettkurs som tar for seg hvordan lærere kan tilrettelegge best mulig for elever med ADHD, og hvordan assistenter kan motivere til læring slik at skoledagen blir best mulig for disse elevene. Kurset setter skolen i stand til å gi elever med ADHD god og tilpasset undervisning. Det er praktisk rettet og blir din egen verktøykasse. Kurset er 100 prosent nettbasert og inneholder lærestoff, drøftinger og konkret jobbing mot egen skole.

Kursets innhold

Kurset består av 12 leksjoner, som gjennomføres fra kursstart til mars.

Dette er kurset leksjoner:

 • Kom i gang: Arbeidsmåter og navigasjon
 • Leksjon 1: Hva er ADHD?
 • Leksjon 2: Veien til utredning
 • Leksjon 3: Samarbeid og grensesetting
 • Leksjon 4: Generelle tiltak
 • Leksjon 5: Strategier for læring
 • Leksjon 6: Sosial kompetanse
 • Leksjon 7: ADHD og tilleggsvansker
 • Leksjon 8: Tiltak
 • Leksjon 9: Minoritetsspråklige og ADHD
 • Leksjon 10: Hjelpeprogram og læremidler
 • Leksjon 11: Pedagogiske tips
 • Leksjon 12: Oppsummering og avsluttende oppgave

Alle kursdeltakere får sin egen veileder. Og alle som fullfører kurset får kursbevis etter endt kurs.

Kursstart: November 2017.
Pris: 3 500 kroner.

Påmelding: www.norsknettskole.no

Har du spørsmål? Kontakt fagsjef Nina Holmen i ADHD Norge, nina@adhdnorge.no

 tlf. 992 46 420