Bli medlem

Faglig påfyll

ABC om ADHD     

Nettkurs for deg som arbeider i skolen

Last ned brosjyre her

Målgruppe: skoleledere, pedagoger og assistenter i grunnskolen

Kurset følger skoleruta.

Ny leksjon blir lagt ut hver mandag

Kursstart høsten 2016.
Pris: 3 500 kroner.

Påmelding: www.norsknettskole.no

KJENNETEGN:

ADHD kjennetegnes ved konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. Undersøkelser viser at det i snitt er over én i hver skoleklasse som har ADHD.

KURSET TAR FOR SEG FØLGENDE:

• Hvordan kan du som lærer tilrettelegge best mulig for elever med ADHD?

• Hvordan kan du som assistent motivere til læring, slik at skoledagen blir best mulig?

«ABC om ADHD» vil gi deg som jobber i skolen, praktiske tips og løsninger i en utfordrende hverdag.

Kurset setter skolen i stand til å gi elever med ADHD god og tilpasset undervisning. Det er praktisk rettet og blir din egen verktøykasse.

Faglig innhold er utarbeidet av ADHD Norge sammen med Statped Sørøst.

Norsk Nettskole er ansvarlig for den pedagogiske plattformen og dentekniske biten i kurset. Nettkurset er tilrettelagt for nettbrett og mobil. Kurset er et prosjekt støttet av ExtraStiftelsen

GJENNOMFØRING:

Kurset er 100% nettbasert og inneholder lærestoff, drøftinger og konkret jobbing mot egen skole. Alle kursdeltakerne får egen veileder. Kurset består av 12 leksjoner, som gjennomføres fra kursstart og frem til mars. Alle som fullfører, får kursbevis etter endt kurs.

HAR DU SPØRSMÅL?

Kontakt fagsjef Nina Holmen,

nina@adhdnorge.no     tlf. 992 46 420