Bli medlem
Min side

Nasjonal faglig retningslinje

Nye oppjusterte elektroniske faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet

Utrednig og diagnostikk av ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse.

Differensialdiagnostikk og tillleggslidelser ved ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse.

Behandling og oppfølging av ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse.

Om diagnosen ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse.

Retningslinjene bidrar til god kunnskap om utredning, diagnostikk og behandlingstiltak slik at personer med en ADHD-diagnose kan få hjelp til å ha et så godt liv som mulig.

Les mer Helsedirektoratet sine sider:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/adhd