Bli medlem
Min side

Veiledning av studenter

Veileder for arbeid med studenter med nevroutviklingsforstyrrelser,

Stadig flere rådgivere for studenter med nedsatt funksjonsevne angir at de møter et økende antall av studenter som har ADHD og/eller Asperger syndrom, skriver Unversell* på sin hjemmeside.

Målgruppen for veilederen er fortrinnsvis rådgivere som arbeider med å tilrettelegge for studenter med funksjonsnedsettelse i høyere utdanning. Samtidig vil den kunne tilby relevant kunnskap til rådgivere i videregående skole, slik at de kan bistå studentene med veiledning i overgangen til høyere utdanning, og sikre at studentene tar tidlig kontakt vedrørende sine behov.

Formålet med denne veilederen er å bidra til et større kunnskapsgrunnlag om studentene i målgruppa. Veilederen skal gi dybdekunnskap og fungere som en verktøykasse og oppslagsverk i det daglige arbeidet med tilrettelegging i høyere utdanning. Hovedfunn og anbefalinger presenteres på nettsiden, mens hele veilederen kan lastes ned i sin helhet på websidene, eller her.

Kilde:
http://www.universell.no/inkluderende-laeringsmiljoe/studenter-med-adhd-og-asperger/