Bli medlem
Min side

I arbeid med ADHD

ADHD Norge får i blant spørsmål om hva slags yrker som passer til folk med ADHD. Jon Fiske er ansatt som arbeidspsykolog i NAV og er med i ADHD Norges fagråd. Han har i utgangspunktet ikke inntrykk av at det er noen yrker som passer bedre enn andre for mennesker med ADHD.

− Men det bør være yrker med nye impulser. Ting må ikke stå for stille for lenge, mener arbeidspsykolog Jon Fiske i ADHD Norges fagråd.

Han sier at mange med ADHD sliter med motivasjonen i arbeidslivet. Når ting blir kjedelig, har de lett for å miste fokuset. Mange ender derfor opp med å si opp jobben sin.

Å brenne kruttet på riktig måte

− Det kan være både en styrke fordi man ikke begrenser seg til et interesseområde, men stadig tør å prøve noe nytt. Samtidig kan det være en hemsko dersom man skifter fokus for ofte. Det er viktig at man brenner kruttet på riktig måte. Mange med ADHD har korte arbeidsforhold bak seg. Jeg tror nøkkelen til å trives i arbeidslivet, er å ha et stabilt og godt arbeidsmiljø. I tillegg bør det være varierte oppgaver, uttaler Fiske.

− Ta kontakt med NAV

Mange med ADHD har utfordringer med å passe på sin økonomi og være i arbeid. Noen er i arbeid som er dårlig tilpasset deres styrker, men også deres begrensninger. Det er en del med ADHD som sliter med å få jobb, fordi de har droppet ut av skolen eller har mangelfull utdanning. Grunnene til dette kan være mange. Fiske råder til at man tar kontakt med NAV, slik at de kan hjelpe til med å finne hvilke yrker og eller utdanning man kan passe til ut i fra interesseområder, styrker og kvaliteter.

− Positiv holdning og litt tilrettelegging kan bety at personer med ADHD kan bli en ressurs og få brukt sine sterke sider i arbeidslivet, sier Fiske.

Ti råd for tilrettelegging fra NAV:

(Personer med ADHD har store individuelle forskjeller i funksjonsnivå. Råd og fakta under vil derfor ikke gjelde for alle personer med ADHD.)

  • Bistand med å planlegge, organisere og få oversikt over arbeidsoppgaver
  • Faste arbeidsrutiner og en klar dagsplan
  • Hjelp til å prioritere og dele opp arbeidsoppgaver i håndterlig mengde
  • Veiledning for å fullføre oppgaver og ved igangsetting av nye oppgaver
  • Veileder på jobben som kan hjelpe til med struktur, følge opp og minne om oppgaver
  • Hjelp til å holde fokus / konsentrasjon og unngå distraksjon
  • Finne oppgaver som engasjerer og motiverer, yrke som matcher interesser og styrker
  • Åpenhet med arbeidsgiver og kolleger, skape forståelse for eventuelle humørsvingninger og impulsivitet
  • Bistand til å løse konflikter underveis og hjelp til å forebygge nye
  • Konkret praksisbasert opplæring med veiledning underveis og oppgaver med tilstrekkelig variasjon som gir synlige resultater