Bli medlem
Min side

Utredning

Hvordan utredes og behandles ADHD hos voksne? Siden ADHD er arvelig, er det mange voksne som kjenner seg igjen i ADHD-symptomene hos barna sine. Mange ønsker å finne ut om de selv har diagnosen når barna får den. Noen oppdager ikke at de har ADHD før de får hjelp til andre problemer, for eksempel angst og depresjoner.

Er du over 18 år og lurer på om du har en ADHD-diagnose, må du ta kontakt med fastlegen din og be om en henvisning til spesialisthelsetjenesten (DPS).

Dersom det er behov for det, kan du sammen med fastlegen bli enig om en henvisning til en lokal voksenpsykiatrisk poliklinikk. Før timen hos fastlegen kan det være lurt å skrive ned hva som er utfordrende for deg i hverdagen som gjør at du mistenker diagnosen. På den måten er det lettere å huske alt du skal si.

Tester og samtaler

Det er ikke en spesiell undersøkelse eller test som kan avdekke om man har ADHD. Det er kyndige fagfolk som har formell og reell kompetanse på området som utreder deg for ADHD, dette er ofte en psykolog eller psykiater.

Ofte fyller man ut et selvrapporteringsskjema, dette er et spørreskjema som kan brukes for å hjelpe deg til å kjenne igjen tegn eller symptomer på om du har ADHD. Det vanligste selvrapporteringsskjemaet som brukes i dag er Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS). Deretter vil ofte fagpersonen foreta utredningssamtaler. Kliniske tester kan også utføres.

 

Bakgrunnsinformasjon

Fagpersonen som utreder deg, må kjenne din helsemessige utvikling, familiebakgrunn, eventuelle ADHD-symptomer i nåtid, fortid, skolebakgrunn, yrkeskarriere, hvordan du fungerer i sosiale sammenhenger og funksjonsnedsettelser i hverdagen. For at man skal ha ADHD, skal symptomene ha oppstått i oppveksten. Det vil si før tolv-års alder.  Det kan være nyttig å innhente tilleggsinformasjon fra pårørende, arbeidskollegaer og andre aktuelle personer som for eksempel lærer, helsestasjon eller PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste).

Fordi alle personer er forskjellige, vil også diagnostiseringsprosessen varierer noe fra person til person.

Når diagnosen er satt, kan man begynne med behandling som er tilpasset hver enkelts behov. Helsedirektoratet anbefaler at det settes opp en behandlingsplan.

En behandlingsplan kan for eksempel være:

  • Kontakt med kompetent medisinsk fagpersonale, for eksempel lege og psykolog
  • Informasjon og opplæring om ADHD
  • Medisinering
  • Lære å mestre vanskelig atferd
  • Få rådgivning
  • Delta i støttegrupper
  • Yrkesveiledning

 

En god mestring av ADHD-diagnosen og problemene i hverdagen starter med informasjon, kunnskap og orientering. Jo mer du vet selv, desto bedre er det. Noen voksne har behov for hjelp i forbindelse med utdannelse, arbeidsplassen eller til å komme seg ut i arbeid. Her kan det være aktuelt med tiltak gjennom Voksenopplæringen, NAV eller andre.

Har du spørsmål, eller trenger du noen å snakke med? Da kan du ta kontakt med ADHD Norges sekretariat, fylkes- og lokallagsledere i fylket du bor eller våre likepersoner.