Bli medlem
Min side

Corona

For ADHD Norge som organisasjon har det også stor betydning og store konsekvenser.  I tillegg til at vi som enkeltmennesker blir berørt, må vi også sette oss inn i konsekvenser for organisasjonen, og ta nødvendige avgjørelser underveis, basert på den til enhver tid foreliggende informasjon.

Mange møter i ADHD Norges regi blir berørt av faren for korona-smitte. Derfor bør vi også selvsagt ta våre forholdsregler. Følg med på fylkeslagenes sider om møter er avlyst eller ikke.

Bør arrangementer avlyses/flyttes?

ADHD Norge ber alle om å følge å de råd som gis fra Folkehelseinstituttet.  Her ligger det også råd vedr. større møter og samlinger:  FHIs råd ved større arrangementer.

 

Landsstyret (LS) i ADHD Norge har derfor besluttet følgende foreløpige tiltak og anbefalinger:

Alle sentrale arrangement som krever fysisk oppmøte kanselleres eller utsettes på ubestemt tid.  Dette gjelder i første omgang

  • høringsmøte for vedtekter og region reform 18. april
  • grunnkurs for likepersoner 24. – 26. april
  • deltakelse i Nordisk samarbeidsmøte 14. -16. april
  • deltakelse i diverse offentlige utvalg / arbeidsgrupper på ubestemt tid
  • fagrådsmøte 08. mai
  • Landsmøtet i ADHD Norge 13. – 14. juni

 

En av årsakene til avlysningene er de frister vi må forholde oss til for å unngå å komme i ansvar ved for sen avbestilling / flytting av arrangement. De tiltakene myndighetene har igangsatt foreløpig er tidsavgrenset, men ut i fra FHI’s rapport er det rimelig å anta at de vil bli opprettholdt eller forsterket.

Nye datoer for de aktivitetene som flyttes må vi komme tilbake til når tilstrekkelig informasjon foreligger.

Det samme som beskrives for sentrale arrangement vil være gjeldende for lokale aktiviteter og arrangement som krever fysisk oppmøte.

Hjemmekontor

Ansatte i ADHD Norge er pålagt hjemmekontor. Alle kommer til å jobbe i kjernetiden, og det er bare å ta kontakt via e-post eller telefon om du skulle lure på noe.

 

Andre møter/samlinger:

Vi henstiller til våre fylkeslag å gjøre en streng risikovurdering i forhold til planlagte arrangementer. Flere av våre organisasjoner og medlemmer vil måtte avstå fra å delta, dersom møtet gjennomføres.

Større møter/ konferanser bør derfor vurderes avlyst/utsatt. I tillegg ber vi om at mindre vedtaksmøter også vurderes utsatt, med mindre man kan tilby deltakelse via elektronisk/telefon.  Vi mener at f. eks styremøter bør kunne gjennomføres dersom man kan legge til rette for at man kan delta på Skype/telefon.

Dersom møtet besluttes gjennomført er det viktig at det settes inn tiltak for å begrense risiko for smitte. FHI har tilgengelig tydelige råd i forhold til gjennomføring av større arrangementer her

Siden situasjonen må kunne påregnes å endre/utvikle seg fra dag til dag, vi vi oppdatere denne informasjonen fortløpende ved behov.

Spørsmål kan evt. rettes til:
Nina Holmen, fungerende generalsekretær, tlf. 99246420