Bli medlem
Min side

Høring: Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp

Kunnskapsdepartementet har sendt utredning NOU 2019:3 Nye sjanser – bedre læring på høring, og her kan du lese ADHD Norges svar på denne.

Formålet med utredningen er å se på hvorfor kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner oppstår. Dette er for å gi lokale og nasjonale myndigheter et bedre grunnlag for å velge gode virkemidler og tiltak for å motvirke uheldige kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

Kunnskapsdepartementet ønsket innspill til om kunnskapsgrunnlaget og forslagene til løsninger og tiltak oppleves dekkende for både barnehage, grunnskole, videregående opplæring og høyere utdanning.

Les høringssvaret her