Bli medlem
Min side

Landsmøtet 2020

Her finner du sakspapirene til Landsmøtet 2020

 

ADHD Norges landsmøte skulle vært avholdt på forsommeren, men grunnet Covid-19 har det blitt flyttet til oktober på Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen, og nedskalert med antall delegater.

– Det er flott at ADHD Norges tillitsvalgte er enige om en måte å avholde landsmøte på i en unntakssituasjon som koronapandemien er. Å balansere hensyn til andre, hensynet til smittevernreglene og hensynet til organisasjonen er en vanskelig øvelse, men dette viser fleksibiliteten i organisasjonen, sier generalsekretær i ADHD Norge Gry Lunde.

Landsmøtet kommer til å være litt annerledes enn tidligere år på grunn av smittevernregler. Antall personer som deltar, er kraftig nedskalert til under førti. Den største forandringen er at bare én representant fra hvert fylkeslag deltar. Fylkeslagsrepresentanten får derfor tre stemmer. Stemmegivningen kommer til å foregå via et elektronisk stemmesystem. Hjemme kan personer fra fylkeslagsstyrene følge med på direkte strømming fra møtet, som ligger lukket på YouTube. Det er ikke åpent for at observatører kan delta på møtet.

Blant hovedsakene er vedtekter og en gjennomgang av fylkeslagssammenslåing. Det blir også valg av nye styremedlemmer til Landsstyret.