Bli medlem
Min side

Skolestart!

Tilpasset opplæring for elever med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse

Snart er det skolestart. Da er det lurt å sette seg inn i  hvilken tilpasset opplæring elever med ADHD bør få. Det finner du i de faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med ADHD. Det er Statped som på vegne av Helsedirektoratet har skrevet disse rådene.

 

Les Tilpasset opplæring for elever med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse her

For elever med ADHD bør:
• regler og beskjeder være tydelige, uten for mange ord
• tilbakemeldinger av å følge beskjeder, regler, osv. komme raskere
• både positive og negative konsekvenser avtales i forkant
• belønninger og positive tilbakemeldinger gis oftere
• belønninger endres oftere enn for andre elever
• lærere forsøke å være i forkant av hendelser
• det gis flere ytre og konkrete signaler for at de skal nå mål og tilpasse egen atferd

 

Den viktigste faktoren for at elever med ADHD skal klare seg bra på skolen er læreren. Forskning viser at de viktigste egenskapene hos læreren er tålmodighet, kunnskap om ADHD, kunnskap om ulike pedagogiske teknikker for å håndtere ADHD i klasserommet, å kunne samarbeide godt med andre instanser og å vise en positiv holdning til elevene.

For å få kunnskap om ADHD og hvordan lærere best mulig kan tilrettelegge for elevene har ADHD Norge laget Lærerguiden hvor det er tips og råd om hvordan tilpasninger kan gjøres i praksis.

Lærerguiden finner du her

 

Gode strategier for lekser