Bli medlem
Min side

Søk prosjektmidler fra ExtraStiftelsen gjennom ADHD Norge

Søk prosjektmidler fra Extrastiftelsen gjennom ADHD Norge

Har du en god idé? Hvert år deler ExtraStiftelsen ut over 200 millioner kroner til helse-, utviklings- og forskningsprosjekter. ExtraStiftelsen støtter tidsavgrensede prosjekter og tiltak innen helse. Det omfatter blant annet forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Ønsker du å søke gjennom ADHD Norge er den interne søknadsfristen 29.august. Ta kontakt med ADHD Norge for mer informasjon til post@adhdnorge.no eller ring 67 12 85 85

Link til ExtraStiftelsen og mer informasjon finner du her; https://www.extrastiftelsen.no/sok/