Bli medlem
Min side

Spørreundersøkelse: skolebarn og stengte skoler

Hvordan gikk det med norske skolebarn under nedstengningen i vår?

NTNU Samfunnsforskning ønsker å rekruttere deltakere til et forskningsprosjekt som vi har kalt «Opplæringssituasjon under korona-stenging av skoler for elever med tilrettelegging i skolen». I prosjektet vil vi gjennomføre en spørreundersøkelse om hvordan opplæringssituasjonen for elever i grunn- og videregående skole som har ulike typer tilrettelegging i skolen har vært før, under og etter stengingen av skolene i forbindelse med koronatiltakene. Målgruppen for spørreundersøkelsen er elevenes foresatte som vi ber om å fylle ut et nettbasert spørreskjema. Spørreundersøkelsen tar ca 15-20 minutter.

Undersøkelsen er anonym, og ingen annen informasjon enn svarene lagres.

Her finner du lenke til spørreundersøkelsen

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med prosjektleder Odd Morten Mjøen (mobil: 952 93 114 epost: ).