Bli medlem
Min side

Tildelinger fra ADHD Forskningsnettverk

ADHD Forskningsnettverk mottok 17 søknader, og 8 prosjekter har mottatt forskningsstøtte.

NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, har ansvar for å drive Nasjonalt forskningsnettverk for ADHD. Siden starten i 2007 har forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD, og arrangert en rekke samlinger for forskningsnettverket.

For 2019 kunne det søkes om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 350.000.

Følgende forskningsprosjekter har blitt tildelt økonomisk støtte:
• Christian K. Tamnes (Universitetet i Oslo) tildeles kr. 350.000 for prosjektet ”Mapping patterns of atypical neurocognitive development in children with ADHD”

• Kristin Romvig Øvergaard (Oslo universitetssykehus HF) tildeles kr. 350.000 for prosjektet «Påvirker emosjonell labilitet hvordan det går med barn med ADHD? – En forløpsstudie fra førskole til skolealder»

• Torild Skrivarhaug (Oslo universitetssykehus HF) tildeles kr. 350.000 for prosjektet «Barn og ungdom med både ADHD og Type 1 diabetes (T1D); har de økt helserisiko?»

• Tiril Medin (Oslo MET) tildeles kr. 350.000 for prosjektet ”Hyperaktivitet er en form for selvbehandling i ADHD, hvis positiv effekt forsterkes av fysisk aktivitet”

• Jan Haavik (Universitetet i Bergen) tildeles kr 350.000 for prosjektet «Målrettet medikamentell behandling mot ADHD»

• Kari Klungsøyr (Universitetet i Bergen) tildeles kr. 200.000 for prosjektet ”ADHD – risikofaktorer og komorbid sykdom – en studie blant barn og voksne av begge kjønn”

• Elin Håkonsen Martinsen (Vestre Viken HF) tildeles kr 200.000 for prosjektet «Er dert sant at de med ADHD kan trylle? En studie om informasjon og medvirkning hos barn og ungdom med ADHD”

• Espen Anker (Oslo ADHD klinikk/Locus Coeruleus) tildeles kr 200.000 for prosjektet «Voksne ADHD pasienter i 2.linje tjenesten. En studie av sykdomsbilde, komorbiditet, arbeid, rus og kriminalitet»

Les mer om Nasjonalt Forskningsnettverk for ADHD og tildelingene her