Bli medlem
Min side

brosjyrer

Brosjyrene kan printes ut eller bestilles  hos oss. Brosjyrer og høyoppløselige trykkfiler får du ved å kontakte post@adhdnorge.no

Brosjyrer på andre språk:  Engelsk   Arabisk  Urdu

Print ut og ta med deg verveskjemaet vårt når du skal på et arrangement. Utfylt skjema kan skannes inn eller tas bilde av med mobilen og sendes på e-post eller per post til ADHD Norge..
ADHD Norge er en landsdekkende, frivillig organisasjon for mennesker med ADHD og deres pårørende. Her kan du lese mer om oss.
Faktabasert brosjyre om det å ha ADHD som voksen
Ca. 25–30 % av de som har ADHD, har store oppmerksomhetsvansker uten å være påfallende hyperaktive eller impulsive. Da brukes diagnosen ADHD uoppmerksom type, det som tidligere ble kalt ADD.
  ADHD kan deles inn i tre undergrupper:

  • ADHD hovedsakelig hyperaktiv/impulsiv type
  • ADHD kombinert type, dvs. uoppmerksom, impulsiv og hyperaktiv
  • ADHD hovedsakelig uoppmerksom type (tidl. ADD)

Her kan du lese mer om disse

     . Ca. 3 til 5 prosent av barn og unge under 18 år får en ADHD-diagnose. Barnet kan ha symptomer på ADHD allerede i barnehagen, men de fleste får diagnosen i skolealder.
 https://adhdnorge.no/content/uploads/2017/01/46053-adhd-bok_lr.pdf En gruppe personer med oppmerksomhetsforstyrrelse deler sine erfaringer. Fortellingene i denne boken viser at voksne med ADHD har ressurser.
Guiden skal være til god hjelp for barnevernansatte til å gi riktig hjelp og tiltak til barn og familier med ADHD.
  Tilrettelegging for elever med ADHD i skolen. En guide til lærere i grunnskolen.
Barnehageguiden
  Dette informasjonsheftet er ment å gi et innblikk i hvordan ADHD-symptomer og relaterte vansker kan arte seg hos kvinner, samt hvilke følger ADHD kan ha for fungering i skole, jobb og hverdagsliv.