Bli medlem
Min side

Fakta om ADHD

Kjernesymptomene på ADHD er:

Konsentrasjonsproblemer:

 • Vansker med å gjennomføre oppgaver
 • Skifter ofte fra én aktivitet til en annen uten å gjøre seg ferdig
 • Problemer med å følge instruksjoner
 • Vansker med å organisere aktiviteter
 • Distraheres lett

Hyperaktivitet:

 • Vansker med å sitte stille
 • Uro i hender og føtter
 • Rastløshet, indre uro
 • Som drevet av en indre motor

Impulsivitet:

 • Kan ikke vente på tur
 • Avbryter eller forstyrrer andre
 • Handler uten å tenke seg om

ADHD deles inn i tre undergrupper:

 • ADHD hovedsakelig hyperaktiv og impulsiv type
 • ADHD hovedsakelig uoppmerksom type
 • ADHD hovedsakelig kombinert type, hyperaktiv, impulsiv og uoppmerksom

Årsaker

Tvilling- og adopsjonsstudier viser at genetikk spiller en betydelig rolle og forklarer 60–80 % av tilfellene. Miljøfaktorer eller komplikasjoner under svangerskap og fødsel har også sammenheng med ADHD.

Forekomst

Forskning viser at 3–5 % av barn i skolealder har ADHD. Ca. 2/3 har minst én betydelig tilleggsvanske. Atferdsvansker (65 %), lærevansker, motoriske vansker (47 %), spesifikke språkvansker (25 %), tics, angst (28 %), depresjon (50 %) og søvnvansker (10–20 %) er de vanligste.

Les mer om fakta om ADHD fra Folkehelseinstituttet HER.

Aftenposten publiserte en artikkel om ADHD og mytene i 2015. Her er det intervju med psykolog Heidi Aase ved Folkehelseinstituttet og fagsjef i ADHD Norge, Nina Holmen. Artikkelen kan du lese HER.