Bli medlem
Min side

Fakta om melatonin

Kroppen selv produserer melatonin og bidrar til å regulere søvn og våkenhet. Melatonin kalles «mørkets hormon» fordi det skilles ut om kvelden og trekker seg tilbake med dagslyset. Utsettes man for lys hele tiden, produserer kroppen mindre melatonin. Produksjonen av melatonin i kroppen er på sitt høyeste fra småbarnsalderen og frem til pubertet. Senere avtar produksjonen gradvis. Melatonin-preparatet synes å ha god effekt både på regulering av innsovningstidspunktet og søvnkvaliteten til barn. Melatonin er reseptbelagt i Norge og fås kun på registreringsfritak.

Les artikkelen fra 2012 om ADHD og fem ulike søvnvansker, skrevet av Egil Midtlyng og Ebba Wannag på NEVSOM HER: www.innsikt.org/index.asp?id=34975

Les professor dr.med. Bjørn Bjorvatns artikkel om behandling med melatonin her: www.helse-bergen.no/no/OmOss/Avdelinger/sovno/sovn-og-sovnsykdommer/Sider/behandling-av-sovnproblemer-med-melatonin.aspx

Søvnveileder for BUP. “Faglig veileder for barne- og ungdomspsykiatri” inneholder et kapittel om søvnproblemer og søvnforstyrrelser.

Søvnproblemer – hvordan skal de behandles?  I denne brosjyren omtales søvnforstyrrelser og hvordan de kan behandles ved hjelp av søvnhygiene, søvnrestriksjon, lys og melatonin.