Bli medlem
Min side

Ny teknologi for barn og unge med adhd og autisme

Forskningsprosjektet «Erre mulig» har skaffet kunnskap om hvilken hverdagsnytte barn og unge med ADHD og/eller autisme kan ha av velferdsteknologi.

 

Her kan du lese rapporten 

 

SINTEF, i samarbeid med NAV, Høgskolen i Sørøst-Norge, Nøtterøy, Tønsberg og Fredrikstad kommune har nylig avsluttet en undersøke om hverdagsteknologi, som smarttelefoner og nettbrett eller spesialutviklede kalendere og mobil-telefoner, kan være en støtte for barn og deres familier i å strukturere hverdagsaktiviteter hjemme og på̊ skolen.

I «Erre mulig-prosjektet» ser man hva slike løsninger bør inneholde, og hvordan de best kan formidles og følges opp. Barn og unge med disse diagnosene kan ha et stort behov for støtte til å planlegge og organisere hverdagsaktiviteter. Utprøvingene er organisert gjennom piloter i de tre kommunene. I pilotene ble det jobbet det tett sammen med familiene, skolene og det lokale støtteapparatet. Barna som er med, har sammensatte problemer og kan ha flere diagnoser. Til sammen deltok seks familier og fire skoler.

 

 

 

 

Relaterte artikler: