Bli medlem
Min side

Tilpasset opplæring for elever med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse

Tilpasset opplæring for elever med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse

Snart er det skolestart. Da er det lurt å sette seg inn i  hvilken tilpasset opplæring elever med ADHD bør få. Det finner du i de faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med ADHD. Det er Statped som på vegne av Helsedirektoratet har skrevet disse rådene.

 

Les Tilpasset opplæring for elever med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse her

For elever med ADHD bør:
• regler og beskjeder være tydelige, uten for mange ord
• konsekvenser av å følge beskjeder, regler, osv. komme raskere
• konsekvenser komme oftere enn det som er vanlig
• konsekvensene være tydeligere og sterkere
• belønninger og positive tilbakemeldinger gis oftere
• belønninger endres oftere enn for andre elever
• lærere forsøke å være i forkant av hendelser
• det gis flere ytre og konkrete signaler for at de skal nå mål og tilpasse egen atferd