Bli medlem
Min side

Bli medlem

Ønsker du å bli medlem?

Du er velkommen til å tegne medlemskap i ADHD Norge. Medlemmene registres i ulike kategorier. Følgende satser gjelder pr. år:

Hovedmedlem Kr 350,-
Husstandsmedlem Kr 50,-
Kun abonnent «STÅ PÅ!» Kr 200,-

Hver familie må ha ett hovedmedlem over 15 år. Forutsetningen for husstandsmedlemskap er at alle bor på samme adresse. Det er kun hovedmedlemmet som får tilsendt medlemsbladet «STÅ PÅ!» og post fra fylkeslaget. Ved innmelding av husstandsmedlem etter egen innmelding bes du ta kontakt med ADHD Norge for bistand.

MERK: I oktober, november og desember er det halv pris når du melder deg inn.

Slik fungerer Avtalegiro:
Avtalegiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Med avtalegiro besørger banken at regningene betales direkte fra konto på forfallsdato. Eksempel på dette kan være medlemskontingenten til ADHD Norge hvert år. Alle banker i Norge tilbyr tjenesten.
Avtalegiro trekk vil bli varslet på kontoutskriften din. Når du ser dette varselet første gang, betyr dette at avtalen om å betale med avtalegiro er på plass i banken din. Da vil neste og følgende regninger bli betalt med avtalegiro.

 

 

Bli medlem