Bli medlem
Min side

Friminutt på barneskolen

− Friminutt kan være utfordrende for barn med ADHD. De har gjerne vansker med å oppfatte og tolke sosiale signaler, og vil ikke i samme grad som andre lese andres mimikk og kroppsspråk, sier pedagogisk psykisk rådgiver Lisbeth Iglum Rønhovde i filmen «Friminutt på barneskolen».

Filmen er laget av ADHD Norge i samarbeid med Bravissimo AS med støtte fra ExtraStiftelsen. I denne filmen får vi se noen eksempler på hvordan elever med ADHD kan misforstå ulike situasjoner i friminuttene, og man kan få noen råd om hvordan elever med ADHD kan trives bedre i friminuttene. Filmen retter seg i hovedsak til lærere og andre som jobber i skolen.

Filmen kan du se her:

Alene
Rønhovde forteller at enkelte elever med ADHD trekker seg unna i friminuttet.
− Noen trekker seg unna enten fordi det blir kaos for dem når det er mange rundt, og det skjer mye på en gang. Eller rett og slett fordi de opplever at de andre ikke vil være sammen med dem, sier Rønhovde i filmen.
Hun oppfordrer derfor de voksne på skolen i stor grad til å engasjere seg ute blant elevene i friminuttene og i annen aktivitetstid.