Bli medlem
Min side

Les rapporten «Uten mål og mening»?

Barneombudet har undersøkt om elever med rett til spesialundervisning får oppfylt det de har krav på. Tilbudet elevene får er tilfeldig, og det virker ikke å være viktig å finne ut hva barna faktisk lærer.

Les de oppsiktsvekkende funnene her: Uten mål og mening

Fakta om rapporten

  • Rapporten forteller om elevers opplevelser av å få undervisningen med ufaglærte lærere, å bli plassert i «oppbevaringsgrupper», og utestengt fra det sosiale miljøet.
  • Rapporten avdekker store hull i lovverket som skal sikre barna god undervisning.
  • Rapporten avdekker store svakheter med PP-tjenestens arbeid som skal sikre barn god spesialundervisning.
  • Rapporten viser en maktesløshet i foreldrenes kamp mot skoler og kommuner som ikke oppfyller barnas rettigheter.