Bli medlem
Min side

Universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker

Elever som har nedsatt toleranse for sensoriske inntrykk som lyd, lys og synsinntrykk, blir ikke godt nok ivaretatt i nye skoleprosjekter.

ADHD Norge har vært med på å utarbeide denne rapporten som har som målsetning å samle kunnskap om hvilke utfordringer elever med
kognitive og sensoriske vansker kan ha knyttet til det fysiske læringsmiljøet og foreslå løsninger som kan gi et bedre læringsmiljø for denne gruppen elever.

Rapporten må sees på som en start i arbeidet med å samle informasjon og øke kompetansen om hvordan fysisk utforming av skoler kan bidra til deltakelse og tilgjengelighet for elever med kognitive og sensoriske vansker.

Her kan du lese rapporten universell utforming