Bli medlem
Min side

– Viktig å bli bevisst på varige forskjeller i parforholdet

Det sier Line Lotherington og Anne Marie Fosse Teigen, begge psykologer med hver sine spesialfelt. Sammen holder de nå samlivskurs spesifisert for par med ADHD i familien.

Mange har sikkert sett annonse for samlivskurs i STÅ PÅ! og på ADHD Norges hjemmesider. Kursene har fått meget gode tilbakemeldinger.

– Det er vi glade for å høre. Det vi tror gjør at kurset oppleves så relevant, er et godt testet og forankret kjerneinnhold (basert på Bufferkurs for par), i kombinasjon med spesifikke faktorer som har spesiell betydning for par der en eller begge har ADHD. For eksempel der den ene har ADHD og den andre ikke, er det veldig vanskelig for den ene å forstå hvordan en ADHD-hjerne faktisk fungerer i et så nært samspill som det et parforhold er. Disse konkrete trekkene bruker vi en del tid på, også for å løfte frem gjenkjennelseseffekten som i seg selv har stor verdi og skaper trygghet i gruppa, sier Anne Marie Fosse Teigen.

 

Kursledere Line Lotherington (t.v.) og Anne Marie Fosse Teigen viser figurer som brukes ved «Kurs for par som vet hva ADHD er». – Det er fint å illustrere atferd med disse, det gir deltakerne et visuelt bilde av dynamikken mellom parter. (Foto: Terese Grøm).

Fosse Teigen understreker at hos disse parene, der en har ADHD og den andre ikke, er det virkelig to forskjellige verdener som møtes. Denne forskjellen kan gi opphav til stadig sterkere irritasjoner og konflikter, som over tid kan tappe paret for krefter, fordi de begynner å miste tillit til at partneren gjør sitt beste. Partneren oppleves mer og mer som en motstander, og begge to opplever seg mer og mer ensomme.

 

– Lettere blir det ikke av at en seiglivet myte sier at alle konflikter kan løses, om vi bare er dyktige nok til å kommunisere. For det første viser forskning at over to tredjedeler av konflikter i parforhold er og blir uløselige – nettopp fordi de bunner ut i uforanderlige forskjeller. For det andre viser det seg at mye av hemmeligheten bak god konflikthåndtering, ligger i helt enkle, små hverdagsvaner som over tid bygger en positiv grunnstemning i parforholdet. Er denne grunnstemningen på plass, kan vi være så klønete til å kommunisere som bare det. Det gjør ingenting, fordi vi har opparbeidet en tabbekvote, sier Fosse Teigen.

ADHD-trekk i parforhold
Men hva er det egentlig som typisk kjennetegner en person med ADHD i parforhold? Og hvordan blir dynamikken i et slikt samliv, kanskje da spesielt hvor den ene har ADHD og den andre ikke? Line Lotherington kan si litt om det.

– Det er mange som blander sammen ADHD-symptomer med at ADHD er deres personlighet, og at de dermed for alltid vil være håpløse i et forhold. Slik er det ikke. For det første er ikke symptomer personlighet. For det andre kommer ADHD-symptomer av forstyrrelser i blant annet adferds-regulerende nettverk i hjernen, som kan trenes opp. Kort sagt handler det om å få kunnskap og bevissthet om de trekk man har, forholde seg til dem og øve seg på de små grepene som justerer atferd, sier Line.

Hun mener også det er svært viktig at begge parter i forholdet er kjent med symptomene på ADHD, for å forstå atferd og reaksjoner.

– En med ADHD har ofte store utfordringer med å holde fokus på dialogen i øyeblikket. Støy i omgivelser eller andre tanker kan lett ta bort oppmerksomheten fra det paret snakker om, og forårsake at han eller hun «forsvinner ut». Eller man er veldig uoppmerksom i samtaler, som å svare med «Har du sett brillene mine?», når partneren har invitert til å snakke om ting av betydning for vedkommende, sier Line.

Det er heller ikke uvanlig at en person med ADHD har hyperfokus på partneren i begynnelsen av forholdet, der den andre føler seg mer sett enn noen gang – for deretter å slippe fokuset helt når man blir trygg i forholdet. Det vil si det går fra intenst fokus til lite eller ingen oppmerksomhet i det hele tatt. Det trenger ikke være tegn på at følelsene kjølner, men det er ikke så lett å oppfatte av partneren. Ofte kan det også oppstå en skjev dynamikk mellom partene, der personen med ADHD blir mer og mer reservert og tilbaketrukket etter hvert som ens partner blir mer og mer frustrert og pågående overfor den andres tilbaketrekning. På kurset illustreres den pågående med en grønn drage, og den unnvikende som en skilpadde, og det er ikke vanskelig å se den onde sirkelen her. Ei heller om rollene er byttet om eller at det er to drager som går løs på hverandre.

– Alt dette løftes frem i kurset og normaliseres gjennom konkretisering og kunnskap, og vi presenterer forebyggende og bevisstgjørende tiltak og verktøy. For eksempel kan det faktisk være lurt å gå med pulsklokke i heimen, som gir deg klare signaler hvis du fyrer deg opp: gå ikke inn i diskusjon nå! Gå i stedet en tur, få ned pulsen, og så kan du være klar til en prat. Det er en veldig konkret måte å ta ansvar for sin rolle i forholdet, ut i fra kunnskap om hvordan du fungerer. Det ansvaret gjelder selvsagt også den som ikke har ADHD, avslutter Fosse Teigen.

 

Fakta om samlivskurs
Kursholdere: Line Lotherington er psykolog med fordypning i utviklingspsykologi, med særlig fokus på ADHD og autismespekterforstyrrelser. Line er også parterapeut, og har sertifisering i Nevrofeedback/EEG biofeedback. Anne Marie Fosse Teigen er psykologspesialist med lang erfaring fra familievernet. Hun har fra 2007 utarbeidet Bufferkurs for par og ga i 2012 ut boken «Varig kjærleik. Ei handbok». Fosse Teigen og Lotherington har sammen laget en spesialvariant av bufferkurset for par hvor ett eller flere familiemedlemmer har ADHD, under navnet «Kurs for par som vet hva ADHD er».

Bufferkurs for par: Ble utviklet ved Familievernkontoret i Follo i 2007, av Anne Marie Fosse Teigen. Kursmaterialet har vært kontinuerlig evaluert og videreutviklet, på bakgrunn av kursdeltakeres og kurslederes tilbakemeldinger, forskning og faglitteratur.

Kurset fokuserer på tre hovedelementer:
Hvilke enkle vaner og uvaner man har latt vokse frem i parforholdet, og hvilke av dem som er viktig å fokusere på for å få et godt parforhold. Trening på gode hverdagsvaner som skaper tillit og et godt fundament for fellesskap.
Formidling av kunnskap om følelser, om hvordan hjernen fungerer og agerer, og om forskjellige tilnærminger man kan ha til hvordan følelser skal håndteres.
Takle varige forskjeller som aldri går over. Mestring av varige forskjeller skjer når man nysgjerrig utforsker den andre. Det gir positiv effekt på flere nivåer: Man oppnår både å bygge tillit, gjennom å vise oppmerksomhet, interesse og respekt, og få dypere kjennskap til partneren. Samtidig håndteres konflikten på en måte som skaper samhold i stedet for avstand. Spesielt punkt 3 får mye oppmerksomhet i «Kurs for par som vet hva ADHD er».