Bli medlem
Min side

Hva er ADHD?

Hvordan kan man tegne og skrive en film om ADHD på litt over to minutter? Det var utfordringen prosjektgruppa i regi av ADHD Norge fikk. Resultatet har blitt en suksess på YouTube og sosiale medier.

– Gjennom film som virkemiddel kan alle som lever med ADHD og deres pårørende få en god forståelse av hva utfordringene dreier seg om, sier prosjektleder Nina Holmen, som er fagsjef i ADHD Norge. – Målsettingen for prosjektet er å spre kunnskap om ADHD generelt, og å kunne bruke filmene innenfor undervisningssektor, helsevesen og i egen organisasjon. Vi håper at fylkeslagene våre kan bruke filmene aktivt når de er ute og forteller om ADHD.

Filmene er på ca 2,5 minutt. Den ene filmen har generell informasjon om ADHD. Den andre filmen handler om hva som skjer i hjernen når man har ADHD, og hvilken funksjon medisiner har for personer med ADHD. Ved bruk av whiteboard-animasjon (fortellerstemme og en hånd som tegner) blir budskapet formidlet raskt og konkret, og er en bra fremstilling for nett og sosiale medier. Hittil har den første filmen blitt sett av over 13 500 på YouTube, og den er delt flere hundre ganger på Facebook.

ADHD Norge har samarbeidet med animatør Per Trystad i Try Design og skuespiller Håvard Bakke har fortellerstemmen. I tillegg har prosjektgruppa bestått av Britta Bech Gulbrandsen, Magnus Jagland Kjeldsen, Jon Toset, Heidi Aase, dr.med. Pål Zeiner og Nina Holmen. Filmene er laget med midler fra Stiftelsen Dam.