Bli medlem
Min side

The Human Aspect of Brita Drabitzius

The Human Aspect (THA) er et erfaringsbibliotek på nett for at folk skal kunne dele erfaringer og lære av hverandre. ADHD Norge har fått produsert fire filmer samarbeid med The Human Aspect.

Brita Drabiztius følte seg ofte hjelpeløs som en mor med en sønn med ADHD. Dette førte til at hun engasjerte seg for ADHD-saken. Hennes engasjement og erfaring har vært veldig viktig for ADHD Norge.

Se intervjuet med Brita Drabitzius her

 

I filmene fra The Human Aspect, kan du se Marius Sjømæling, Yousef Bartho Al-Nahi, Thomas Idem og Brita Drabizius svare på spørsmålene: Hva har vært din tøffeste utfordring? Hvordan kom du deg videre? Og hva har du lært? Marius Sjømæling er grunnlegger av BAR – Barn av Rusmisbrukere og deler av sine erfaringer om ADHD, oppvekst med rus og vold – og hvordan han forholder seg til sinne i dag. Yousef forsto ikke de sosiale kodene som barn med diagnosene ADHD og Asperger. Dette førte til et utenforskap som etter hvert ledet inn i ekstremistgrupper. I filmen kan du se hvordan Yousef lærte seg de sosiale kodene, hvordan brukte overskuddsenergien fra ADHD og hvordan han til slutt klarte å bryte ut av miljøet han var i. Thomas Idem fikk diagnosen i voksen alder, noe som sendte ham ut i en identitetskrise. Nå bruker han diagnosen som en fordel og ikke et hinder.

Se intervjuet med Thomas her

 

Se filmen med Yousef her

Se filmen med Marius her