Bli medlem
Min side

E-læringskurs til foreldre/foresatte til barn og ungdom med ADHD.

E-læringskurs til foreldre/foresatte til barn og ungdom med ADHD.

Målet med kurset er å gi foresatte økt kunnskap og forståelse for vansker og utfordringer forbundet med ADHD, samt  økt bevissthet knyttet til hvordan foresatte kan bidra til utvikling av et positivt selvbilde og opplevelse av mestring for barnet

Kurset gir en innføring i diagnosen ADHD. Det tar for seg ulike tiltak som;   sosiale rettigheter, positiv foreldrestyring,  PPT, skole og hjem samarbeid, struktur og hjelpemidler, ernæring og  medisinsk behandling.

 

Kurset består av syv kapitler, og hvert kapittel tar ca. 10 minutter å gjennomføre

Faglig ansvarlig: Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Østfold Hf

Her kan du ta e-læringskurset