Bli medlem
Min side

GODE STRATEGIER FOR LEKSER

GODE STRATEGIER FOR LEKSER

Tilbake til skolen betyr tilbake til lekser. Det kan også bety kverulering, frustrasjon og tårer, fordi lekser krever mer disiplin og stabilitet enn det mange med ADHD kan mestre. Men du kan gjøre det enklere ved å lage deg noen rutiner for leksene. Spørsmålene er; når, hvor og hvordan?

1. Når?

 • Planlegg leksene på et bestemt tidspunkt hver dag, med utgangspunkt i barnets temperament/humør. Kanskje det er best å gjøre leksene rett etter skoletid eller etter en times pause. Unngå lekser sent på kvelden for da vil de fleste barn være slitne og tomme for energi.
 • Vær konsekvent og gjør leksene på samme tidspunkt hver dag. Om det er fritidsaktiviteter som gjør det umulig, lag en dagsplan eller ukeskalender som inkluderer leksenes start og slutt hver dag.
 • Planlegg nok tid til å gjøre ferdig oppgaver uten stress, basert på barnets klassetrinn og historikk for å avslutte oppgavene.
 • Gi beskjed i forkant om når det er leksetid. Dette er viktig fordi barn med ADHD har vansker med å skifte fra en aktivitet til en annen, spesielt fra en morsom ting til lekser. Du kan si; du kan leke i 15 minutter til, så er det tid for lekser.

2. Hvor?

 • Hjelp barnet med å velge et fast sted å gjøre leksene. Prøv kjøkkenbordet eller et sted hvor det er god plass til bøker og notater. Eller vil barnet heller sitte på et mindre bord i en stille krok?
 • Legg vekk alt av elektronikk (Mobil, TV, iPad o.l). Men om barnet konsentrerer seg bedre med noe lyd, prøv med litt bakgrunnsmusikk.
 • Vær i nærheten (om det er mulig). Barn med ADHD konsentrerer seg bedre når de vet at det er voksne i nærheten. Om barnet trenger å bruke badet, minn han/hun på å komme rett tilbake etterpå. Når barnet forlater badet, minn han/hun på å fortsette med leksene.

3. Hvordan?

 • Sett opp regler. Sett opp på et ark som spesifiserer; når leksene starter og slutter, hvor man skal sitte, når og hvor lenge skal pausene være, at en voksen vil være i nærheten å hjelpe til med organisering eller om noe blir vanskelig, og å tilby hjelp ved behov, ikke gjør leksene for barnet. Unngå kverulering, men henvis rolig til reglene.
 • Hjelp barnet med å starte. Forsikre deg om at barnet forstår oppgaven og hvordan den skal løses. Tilby assistanse som matcher barnets læringsstil. For en som prosesserer verbalt; les oppgaven høyt eller la barnet lese det høyt. For en som lærer visuelt; vis barnet hvordan man bruker overskrifter, markerer nøkkelord og setninger.
 • Hold barnet i gang. Hvis barnet prøver å gi opp før oppgaven er ferdig, oppmuntre til å fortsette litt til, og minn han/hun på at det er pause snart.
 • Gi pauser. Barn med ADHD kan lett bli utmattet av distraksjoner, utfordringer ved å holde på konsentrasjon, frustrasjon og rastløshet. Hjelp barnet til å lade opp ved planlagte, korte pauser.
 • Sjekk leksene på slutten og se om barnet er ferdig. Om barnet bruker lenger tid enn hva som er forventet, snakk med læreren å se om han/hun er villig til å justere mengden av lekser.
 • Gi ros. Gi barnet komplimenter når han/hun holder seg til oppgaven, jobber fokusert, er kreativ osv. Vær spesifikk. Du kan for eksempel si; jeg liker måten du konsentrerer deg om denne oppgaven på og holder på til den er løst. Gi barnet anerkjennende klapp på skulderen eller tommel opp underveis.
 • Gi belønning. Det er greit å tilby en premie for å motivere. For yngre barn kan ekstra leketid, en favoritt snack eller spill, eller lese høyt for barnet være gode belønninger. For eldre barn kan et TV-program, PC-tid eller telefontid fungere som belønninger.
 • Hold deg til reglene. Nye lekserutiner krever forpliktelse. Det tar en til tre måneder før en rutine blir en vane, og kanskje enda lenger om barnet har ADHD. Men belønningen er disiplin, selvkontroll og å bygge opp mestringsferdigheter hos barnet.

 

GODE TIPS FOR LÆRING

 • Spis og drikk før du starter med lekser, du trenger energi og glukose til hjernen.
 • Skaff deg en «timer», «timestokk» e.l
 • Jobb 30 minutter av gangen (må tilpasses alder på barnet) med 5 minutter pause (strekk, tøy og bøy i pausen).
 • Er det spørsmål eller en oppgave du ikke forstår og du står fast? Strek de ut og gå videre til neste oppgave. De oppgavene du ikke forstår, ta de med til lærer og spør om hjelp.
 • Hva er den beste måten å ta notater på? Gjennom øynene når du leser, gjennom munnen når du sier det, gjennom ørene når du hører din egen stemme. Dette kan forbedre fokus og minne.
 • Hva er den beste måten å øve til prøver på? Å skrive ned spørsmålene kan hjelpe deg til å lære bedre og memorere informasjonen. Denne prosessen tvinger deg til å tenke på lærestoffet på et høyere nivå, og kan hjelpe deg til å lære flere ting og sortere lekse-tiden.
 • Hvor mye trenger du å lese? Til å begynne med kan du lese overskrifter, diagrammer/grafer og tekst under illustrasjoner/bilder. Sett på «timeren» og bruk for eksempel 30 minutter på hvert kapittel.
 • Det er smart å lese kapitlene i boka før læreren skal gjennomgå dem på skolen. Denne prosessen vil hjelpe deg til å fokusere bedre i timen.
 • Du kan redusere tiden på lekser dersom du har en dypere forståelse av fagstoffet.
 • De fleste barn med ADHD er trøtte om morgen, så det kan være vanskelig å organisere seg på dette tidspunktet og lett å glemme ting. Et godt tips kan være å pakke skolesekken kvelden før man går til sengs. Da slipper man kaos om morgen og vil ha mer ressurser til å holde fokus i løpet av dagen. Jo roligere dagen blir, jo mer energi vil man ha til leksene på ettermiddagen.

Kilde: ADDitude