Bli medlem
Min side

Rettigheter i psykisk helsevern

Det er viktig at barn og unge som kommer i kontakt med helsetjenesten kjenner sine rettigheter. Reglene i pasientrettighetsloven kan oppleves uoversiktlig og vanskelig tilgjengelige for denne gruppen. Helsedirektoratet har nå laget brosjyre som kan lastes ned her:

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/609/Rettigheter-i-psykisk-helsevern-for-deg-under-16-ar-IS-2131.pdf

Brosjyren er språklig tilpasset barn og unge under 16 år, og gir på en oversiktlig måte informasjon om rettigheter ved kontakt med det psykiske helsevernet.​

 

For de som er mellom 16 – 18 år er det laget en brosjyre som kan lastes ned her:

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/610/Rettigheter-i-psykisk-helsevern-for-deg-mellom-16-og-18-ar-IS-2132.pdf