Bli medlem
Min side

Ungdom og utdanning

Når du har ADHD kan de være noen utfordringer med å tilegne seg ny kunnskap. Kanskje du har behov for litt ekstra hjelp med skolearbeidet?

Mange ungdom med ADHD sliter med å henge med på undervisningen på skolen. Det kan være ulike grunner til det. Men mange har konsentrasjonsproblemer og vansker med å komme i gang og fullføre en oppgave, dette kan for mange gjøre at man henger etter med skolearbeidet. Noen sliter også med lese- og skrivevansker. Hvis du sliter mye med skolearbeidet, kan du ha krav på spesialundervisning.

PC i undervisningen

I grunnskolen kan skolen tilpasse eksamen din ved å søke om tilrettelagt eksamen. Bruk av PC, en time ekstra tid, opplest tekst eller bruk av enerom er det mest vanlige å søke om. I noen sammenhenger kan du også ha krav på å bruke PC i undervisningen. Her må du snakke med foreldrene dine og læreren din, for å se om du lettere kan gjøre skolearbeidet om du får bruke pc eller nettbrett.

 

Ny vurdering

Hvis du har krav på spesialundervisning når du går på ungdomsskolen, så skal det skrives en ny vurdering før du begynner på videregående. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for at sakkyndige vurderinger blir gjort. Dette må gjøres innen 1. oktober året før skolestart. Ta kontakt med rektor på skolen din for å få hjelp til en slik vurdering.

To år ekstra på videregående

Elever som har hatt spesialundervisning på ungdomsskolen, får ikke alltid karakterer. Dersom du mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene fra ungdomsskolen, har du fortsatt rett til å komme inn på ett av de tre studieønskene dine. I noen tilfeller kan det være grunner til at man ikke klarer å fullføre videregående opplæring på tre år. Du kan også ha krav på å gå på videregående skole inntil to år ekstra, dersom du trenger det for å klare å fullføre videregående skole. Hvis du har tenkt å gå yrkesfaglig utdanning på videregående, så er det vanligvis to år på skole og to år i lære hos en bedrift. Hvis du synes det er vanskelig å jobbe på grunn av psykiske eller fysiske funksjonshemminger, så kan denne ordningen tilpasses noe etter ditt behov. Når man går yrkesfagligopplæring, er målet å ta et fag- eller svennebrev. Det er mulighet til å ta et mindre kompetansebevis om du har behov for det.