Bli medlem
Min side

Utredning av ADHD

ima119669_a5-1024x683
SAMME SOM FØR:Selv om du får en ADHD-diagnose, er du den samme som før.

Hvordan finne ut om du har ADHD?

Selv om ADHD ofte er medfødt, tar det ofte lang tid å finne ut at du har diagnosen. Mange mener at det har blitt på moten å gi en ADHD-diagnose til barn og unge, men dette er ikke sant. Det er strenge krav og regler for å få en slik diagnose.

For å finne ut om du har ADHD, så kreves mange grundige og systematiske undersøkelser. Før en spesialist kan stille en diagnose, må han/hun gå grundig gjennom hvordan du har det. For at man skal få en ADHD-diagnose, må man oppfylle noen diagnosekriterier. Blant annet må man ha hatt symptomene de siste seks månedene, og symptomene må påvirke en i stor grad på minst to arenaer i hverdagen. For eksempel hjemme og på skolen.

Selve utredningen starter etter at foreldrene dine eller læreren din har tatt kontakt med PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste). De er kanskje bekymret over hvordan du oppfører deg, eller at du sliter med konsentrasjonen.

Styrker og svakheter

PPT prater med deg, familien din, og kanskje også læreren din. Det kan også hende at du må løse en del oppgaver og svare på en rekke spørsmål. Målet med dette er å finne ut hva som er dine styrker, og hva som er dine svakheter. Etter hvert kan det være at folk fra BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) hjelper til å finne ut om du har en ADHD- diagnose.

Den samme som før

Noen blir lei seg og sinte når de får en ADHD-diagnose. Andre blir lettet, fordi de får en forklaring på hvorfor ting er som de er. Det er viktig å huske på at de som er rundt deg, vil gjøre alt de kan for at du skal få en best mulig hverdag. Det er også mange andre barn, unge og voksne som har ADHD. Hvis du skulle få en ADHD-diagnose, så kommer ikke dette til å forandre deg som person. Symptomene blir verken verre eller bedre av at man har en diagnose, men det kan være et verktøy som gjør det enklere å finne ut hvordan man skal takle dette i hverdagen.

Kilde: «Helt hyper», Mariann Youmans