Bli medlem
Min side

Arbeidssøkere med ADHD

Les heftet her

Veiledningsheftet “Arbeidssøkere med ADHD” beskriver gode tilnærmingsmåter i yrkes- og karriereveiledning, tilrettelegging og hjelpemidler samt oppfølging tilpasset personer med ADHD. Heftet ble revidert i 2020.

Det er stor forskjell på personer med ADHD og deres erfaringer med arbeidslivet. Noen kommer i arbeid på egen hånd, mens andre kan møte utfordringer med å komme i arbeid eller stå i arbeid over tid. Tilrettelegging er for mange en forutsetning for varig yrkesdeltakelse. Oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet kan redusere yrkesdeltakelse og stå i veien for at mennesker med ADHD får brukt sine ressurser. NAV kan være en viktig aktør for at flere med ADHD kan få brukt sine ressurser og sin kompetanse i arbeidslivet. Det er en forutsetning at NAV evner å møte den enkelte med bistand og oppfølging bygget på kunnskap om ADHD.

Høsten 2014 mottok Arbeids- og velferdsdirektoratet en forespørsel fra Oslo universitetssykehus med ønske om å utarbeide veiledningshefte for arbeidssøkere med ADHD. I den anledning ble det tatt kontakt med NAV Kompetansesenter for hjelpemidler og tilrettelegging. Veiledningsheftet blir nummer to av en serie på tre om arbeidsinkludering av personer med Asperger syndrom, ADHD og Tourettes syndrom.

Hovedmålet er å beskrive gode tilnærmingsmåter i yrkes- og karriereveiledning, om tilrettelegging og hjelpemidler, samt oppfølging tilpasset mennesker med ADHD. Målgruppen er først og fremst arbeidssøkers støttespillere i NAV, men informasjonen kan også være nyttig for arbeidsgivere, kollegaer og tiltaksarrangører. Veiledningsheftet bidrar til økt kunnskap om ADHD og gir også praktiske tips til gode tilretteleggingstiltak.

Arbeidsgruppen som har jobbet med dette heftet, har bestått av medarbeidere fra et nasjonalt fagnettverk for ansatte i NAV Arbeidsrådgivning og NAV Hjelpemiddelsentraler og NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Oslo universitetssykehus. ADHD Norge har deltatt i referansegruppen og bidratt med faglige innspill underveis.