Bli medlem
Min side

I ARBEID MED ADHD

En gruppe voksne med ADHD forteller om sine arbeidserfaringer i ny bok. Fortellingene viser at voksne med ADHD har ressurser.

Hvordan er det å ha ADHD og først oppdage det når man er voksen?

Fortellerne har hatt et stort engasjement i arbeidet og de har vært god arbeidskraft. Fortellerne vil vise at det å ha ADHD kan bety at man har mye energi som gir gode resultater, men også at det er stor risiko for at det store engasjementet og høye tempoet gir slitasje og tretthet.

Boken kan brukes på arbeidsplassen, i skolen og i NAV. Positiv holdning og litt tilrettelegging kan bety at personer med ADHD-profil kan bruke sin energi og evner til nytte for andre.

Prosjektet var i regi av Lærings- og mestringssenteret, Sykehuset Innlandet HF. Prosjektet fikk støtte av Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst til utgivelsen i 2014.

I arbeid med ADHD

Boken kan lastes ned her: I arbeid med ADHD