Bli medlem
Min side

Ingen endring for deg som bruker medisiner og kjører bil

Det har nylig vært i pressen saker rundt politiets nye høyteknologisk våpen i kampen mot ruskjørere, Dräger Drugtest 5000. Dette nye analyseapparatet får mye av æren for at flere nå blir tatt.

Se denne saken:  UPs nye supervåpen tar langt flere ruskjørere

Både kokain, opiater (morfin, metadon og lignende stoffer), benzodiasepiner (beroligende medisiner som f.eks. valium), kannabis, amfetamin og metamfetamin blir fanget opp av testen som fra 1.februar utvides til hele 28 forskjellige substanser. Den forgår ved spyttprøve.

I ADHD Norge har vi fått mange forespørsler rundt dette og kan opplyse om at 1.februar 2016 trådte ny forskrift i kraft:

Forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.

Vi har vært i kontakt  med Nasjonalt Kompetansesenter for Nevroutviklingsfortyrrelser og hypersomnier (NevSom) som har  sett  på hvilke konsekvenser dette kan ha for brukere med ADHD.

Foreløpig konklusjon er at de vil ha liten til ingen betydning for brukere.  I  forskriftenes § 1 står :

Bestemmelsen i første og annet ledd gjelder ikke hvor overskridelsen skyldes legemiddel inntatt i henhold til gjeldende forskrivning fra lege eller tannlege, jf. vegtrafikkloven § 22 tredje ledd andre punktum.

I klar tekst betyr det at du som bruker medisiner, og som bruker disse medisinene slik legen har bestemt,  har lov til å kjøre.