Bli medlem
Min side

Rapport: Økonomiske levekår for personer med nedsatt funksjonsevne

Les rapporten her

Denne publikasjonen handler om de økonomiske levekårene for familier og husholdninger der barn eller voksne har nedsatt funksjonsevne.

På grunn av helsemessige utfordringer kommer denne gruppen ofte dårlig ut i levekårsundersøkelser. Økte utgifter og begrensninger i inntektsgrunnlaget som andre grupper ikke har, er en viktig årsak til dette.

Hvordan ulike kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser påvirker de økonomiske levekårene, er lite dokumentert. Videre presenteres relevante metoder som kan benyttes for å gi en bedre oversikt. Til slutt oppsummerer, vurderer og rangeres de ulike metodene som har blitt presentert.

Forskere ved velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skrevet rapporten.

ADHD Norge har bidratt med hjelp til å finne deltakere til fokusgruppeintervjuene.